Pastoraat

Pastoraat en bevrijding

Efeziërs 4:20
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Om geheel anders te worden, steeds meer te gaan lijken op onze Verlosser, Jezus Christus, is soms bevrijding nodig. In Christus zijn wij vrijgekocht van ieder verslaving of binding die jou weer het slavenjuk op wil leggen!

Het leven is een strijd waarin we hebben af te rekenen met allerlei dingen die ons overkomen. Niet gewenst, afgewezen, misbruikt of in de steek gelaten door ouders, familie en vrienden. Dit alles kan leiden tot een heel negatief zelfbeeld, tot haat naar de medemensen of tot afkeer van God. Om niet in bitterheid te verzanden, is het nodig om op een nieuwe manier te leren denken over onszelf, de ander, de omstandigheden, of God. Ook als je door occultisme direct met de wereld van de boze in contact bent gekomen, kun je daar vrij van komen. Want wij geloven dat je van al deze zaken bevrijd kunt worden doormiddel van het volbrachte werk van Jezus Christus en dat je die vrijheid heel concreet gaat ervaren, waardoor je meer en meer op Hem gaat lijken.

Wij geloven dat je door bevrijding en genezing, Gods originele design in jouw leven weer gaat ontdekken. Dit doen we door een aantal gesprekken in te plannen met behulp van de volgende boeken: