Master Club

Op de Master Club onderwijsavonden hebben we het met de jongeren o.a. over Jezus, geloven, de Heilige Geest. Maar ook over meer praktische onderwerpen zoals relaties, andere godsdiensten, vrijetijdsbesteding enz.

Met deze avonden willen we graag dat jongeren groeien in hun geloof en dat er een sterk fundament wordt gelegd in hun relatie met God.

De leidraad die we hiervoor gebruiken is het woord van God, de Bijbel.

De avonden worden één keer in de twee weken gehouden bij

fam. Droogendijk.

De data zijn te vinden in de agenda.