Dienst

Elke zondag is er om 10:30 uur een dienst in d’Alburcht Perzikstraat 14a in Wijk en Aalburg

We beginnen met gebed door Evert Vosters en lofprijs en aanbidding onder leiding van Carla en Gabrielle Vosters en de muziek groep.
De kinderen gaan dan tussen 11.00 en 12.00 uur naar hun eigen dienst waar ze samen gaan zingen,een verhaal horen over de Here Jezus en daarna gaan ze knutselen. Iedere week hebben we andere leidsters die de kinderkerk leiden. De preek wordt verzorgd door Evert Vosters en gastsprekers.

Kinderdienst
Iedere zondag hebben de kinderen van de Yeshua gemeente hun eigen Kinderdienst. Eerst zingen ze gezellig mee met de gemeente en na de lofprijs komen de kinderen naar voren voor gebed. Na het gebed gaan ze naar hun eigen zaal.

Ons doel voor de kinderdienst is om de kinderen dichter bij God te brengen. We willen graag dat de kinderen een relatie met God krijgen en ze alles wat ze leren kunnen toepassen in hun eigen leven. We werken uit de Parel methodes van Timotheüs. De kinderen beginnen altijd in de kring voor gebed en een kort gesprekje/ liedje, daarna volgt het Bijbelverhaal. Na het Bijbelverhaal gaan de kinderen aan de slag met de verwerkingsopdracht. Vaak is dit een knutselwerkje dat door de leiding uit is gekozen. Kortom er is tijd voor serieuze gesprekken, maar ook voor gezelligheid en knutselen.