Giften

Op 19 januari 2012 hebben wij bij de notaris de Stichting Evangelische gemeente Yeshua officieel opgericht. De gemeente draait volledig op de inkomsten van giften, geschenken, giften vermogen van gemeenteleden en de opbrengst van de collecte. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54491460 en ons RSIN nummer is:851325968.

Wil u de Yeshua Gemeente financieel steunen dan kunt vrijblijvend uw gift overmaken naar het onderstaande rekeningnummer: NL62 RABO 0171 6683 75 t.n.v. Evang.Gem.Yeshua
Onze Stichting staat geregistreerd (ANBI) onder het nummer: 8513.25.968, dit betekent dat uw gift aan de Yeshua gemeente aftrekbaar is van de belasting.

Financieel jaaroverzicht Yeshua gemeente 2020
Financieel jaaroverzicht Yeshua gemeente 2021
Financieel jaaroverzicht Yeshua gemeente 2022