Bidstond

Iedere woensdagavond houden we bidstond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor de eerste bidstond datum in de agenda.

We geloven in de kracht van gebed en bestuderen daarover tijdens de bidstond het Woord.Waarom ontvangen wij niet, is een belangrijke vraag die wij ons stellen tijdens de bidstond.God onderzoekt namelijk de gedachten en motivaties van ons hart en Hij onderscheidt onze motieven. Hij is niet alleen bezig met datgene wat we vragen in ons gebed, Hij is ook bezig met waarom we dat willen. Dit wordt duidelijker uitgelegd in Jakobus 4:2,3: U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

Na deze overdenkingen, brengen we de Heer de lof en de aanbidding die Hem toekomt door middel van muziek en zang. Daarna bidden we voor de mensen die een persoonlijk gebed nodig hebben. In het nieuwe bidstond jaar 2019 zijn we begonnen met een stukje Bijbels onderwijs over de gaven van de Geest en zijn we nu aan het ‘oefenen’ met de gave van profeteren.

Geen enkele bidstond is precies hetzelfde, het is iedere week een verfrissing en bemoediging om te zien waartoe de Geest ons leidt. Kom het gerust eens een keer mee beleven! Je bent van harte welkom!